نماینده رسمی Eventuri در ایران


Eventuri

نماینده رسمی Eventuri

مجموعه پریش ماشین تنها نمایده رسمی کیت هوای Eventuri در ایران می باشد

parishmotors.com پریش موتور 91
parishmotors.com پریش موتور 82
parishmotors.com پریش موتور 83

کیت هوای Eventuri حدود 5 اسب بخار به خودروی شما اضافه میکند

parishmotors.com پریش موتور 80

با ما در تماس باشید 4700 220 912 98+